לוח שיעורים

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

12:15-11:00

תנועה פלמנקו

קרן

 

   

 

9:00 – 10:30

מתקדמים

 

 

 

 17:30-16:30

ילדות מתחילות

 

 

 

18:15-17:00

ילדות מתקדמות

 

 

 

  19:30 - 18:15
בינוניים
19:30 - 18:15
בינוניים

20:30-19:00

בינוניים

 

 

 

21:00-19:30

מתקדמים

 
20:45 - 19:30
מתחילות

21:45-20:30

מתחילים