כמה יפה הוא הלילה

Error: The video (https://www.youtube.com/watch?v=rW7lJFfwGmk) couldn't be embedded.